De Veterinaire Vertrouwenspersoon, een vertrouwenspersoon die de veterinaire wereld, de dierenartsenpraktijk en het diergeneeskundige werkveld kent en weet wat er speelt. Is dat niet DE vertrouwenspersoon voor jouw praktijk? 

 

Ben jij de eigenaar of anderszins bezig met het management van een dierenartsenpraktijk, ben je bezig geweest met de RI&E en kon je bij de vraag over de vertrouwenspersoon geen goed antwoord invullen? Dan ben je bij De Veterinaire Vertrouwenspersoon aan het juiste adres! 

 

Jij als veterinaire werkgever bent verantwoordelijk voor het creëren en waarborgen van een veilige werkomgeving in de dierenkliniek, zodat dierenartsen, paraveterinairen, dierenartsassistentes en andere collega's zich veilig voelen en met plezier kunnen werken. Natuurlijk wil je ook niets liever dan dat! Niet alleen voor de RI&E.

 

Om die veilige werkomgeving te waarborgen is een vertrouwenspersoon essentieel. Waarbij een externe vertrouwenspersoon - dus niet een collega uit de praktijk die de rol van vertrouwenspersoon heeft gekregen - de drempel kan verlagen, om wanneer er sprake is van ongewenst gedrag naar de vertrouwenspersoon te stappen. Belangrijkste reden is de benaderbaarheid door de afstand tot de dierenartsenpraktijk en de volledig onafhankelijke positie van de vertrouwenspersoon.

 

De vertrouwenspersoon verzorgt de eerste opvang van collega's die zijn lastiggevallen (bijvoorbeeld door patiënteigenaars/klanten) en die hulp en advies nodig hebben. 

 

De Veterinaire Vertrouwenspersoon is er voor ongewenst gedrag of ongewenste omgangsvormen, ook wel psychosociale arbeidsbelasting (PSA) genoemd op de werkvloer in de dierenkliniek. Het gaat om zaken als: 

  • Intimidatie
  • Pesten
  • Agressie en geweld
  • Discriminatie
  • Seksuele intimidatie

 

De Veterinaire Vertrouwenspersoon heeft drie hoofdtaken: 

  1. Opvangen, begeleiden en adviseren van de dierenarts of paraveterinair / dierenartsassistent: een luisterend oor zijn
  2. Voorlichten, informeren en inspireren van de dierenartsenpraktijk
  3. Gevraagd en ongevraagd adviseren van dagelijks bestuur, de praktijkmanager of de maatschapsleden van de dierenkliniek

 

Met De Veterinaire Vertrouwenspersoon heeft jouw dierenartsenpraktijk een soort verzekering/abonnement waarmee het hele team altijd terecht kan bij onze externe vertrouwenspersoon Chantal Duijn (dierenarts en coach). Ongeacht het aantal gesprekken per jaar, om de drempel zo laag mogelijk te houden. Alle teamleden kunnen dus altijd contact opnemen met de vertrouwenspersoon. Dit betekent dat er nooit een extra rekening volgt, omdat er 'teveel' gesprekken zijn gevoerd.  

 

Dit vandaag nog regelen voor jouw praktijk? Neem direct contact op! Zodat je de RI&E met een gerust hart kunt afronden. En daarnaast zijn jouw teamleden verzekerd van een luisterend oor, indien nodig.  

 

Nog meer lezen over het nut van de externe vertrouwenspersoon? Zie hier het artikel waar o.a. Chantal voor is geïnterviewd in het Tijdschrift voor Diergeneeskunde van december 2022

Meer weten of de RI&E in relatie tot de vertrouwenspersoon? ArboNed weet meer